12 En daar lieten zij hun goden; en David gebood, en zij werden met vuur verbrand.