13 Doch de Filistijnen voeren nog voort, en zij verspreidden zich in dat dal.