19 De zangers nu, Heman, Asaf en Ethan, lieten zich horen met koperen cimbalen;