11 Vraagt naar den HEERE en Zijn sterkte, zoekt Zijn aangezicht geduriglijk.