9 Zingt Hem, psalmzingt Hem, spreekt aandachtelijk van al Zijn wonderwerken.