6 Maar Benaja en Jahaziel, de priesters, steeds met trompetten voor de ark des verbonds van God.