8 Looft den HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken.