2 Toen zeide Nathan tot David: Doe alles, wat in uw hart is, want God is met u.