1 Toen stond de satan op tegen Israel, en hij porde David aan, dat hij Israel telde.