23 Zijn zoon Elkana; en zijn zoon Ebjasaf; en zijn zoon Assir;