25 De kinderen van Elkana nu waren Amasia en Ahimoth.