42 Den zoon van Ethan, den zoon van Zimma, den zoon van Simei,