43 Den zoon van Jahath, den zoon van Gerson, den zoon van Levi.