45 Den zoon van Hasabja, den zoon van Amazia, den zoon van Hilkia,