51 Bukki zijn zoon; Uzzi zijn zoon; Serahja zijn zoon;