52 Merajoth zijn zoon; Amarja zijn zoon; Ahitub zijn zoon;