55 En zij gaven hun Hebron, in het land van Juda, en haar voorsteden rondom dezelve.