56 Maar het veld der stad, en haar dorpen, gaven zij Kaleb, den zoon van Jefunne.