68 En Jokmeam en haar voorsteden, en Beth-horon en haar voorsteden,