69 En Ajalon en haar voorsteden, en Gath-Rimmon en haar voorsteden.