72 En van den stam van Issaschar: Kedes en haar voorsteden, Dobrath en haar voorsteden,