74 En van den stam van Aser: Masal en haar voorsteden, en Abdor en haar voorsteden,