75 En Hukok en haar voorsteden, en Rehob en haar voorsteden.