81 En Hesbon en haar voorsteden, en Jaezer en haar voorsteden.