1 De kinderen van Issaschar waren Thola en Pua, Jasib en Simron; vier.