19 De kinderen van Semida nu waren Ahjan, en Sechem, en Likhi, en Aniam.