18 Belangende nu zijn zuster Molecheth, zij baarde Ishod, en Abiezer, en Mahela.