25 En Refah was zijn zoon, en Resef; en zijn zoon was Telah; en zijn zoon Tahan;