6 De kinderen van Benjamin waren Bela, en Becher, en Jediael; drie.