20 Als Pinehas, de zoon van Eleazar, te voren voorganger bij hen was, met welken de HEERE was.