14 Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus zijt. Amen.