1 Samuël 11:6

6 Toen werd de Geest Gods vaardig over Saul, als hij deze woorden hoorde; en zijn toorn ontstak zeer.
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice