31 Toen keerde Samuel wederom Saul na; en Saul aanbad den HEERE.