1 Samuël 8:1

1 Het geschiedde nu, toen Samuel oud geworden was, zo stelde hij zijn zonen tot richters over Israel.
Do Not Sell My Info (CA only)