7 Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al den gelovigen in Macedonie en Achaje.