1 Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve.