13 En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander.