11 Daarom vermaant elkander, en sticht de een den anderen, gelijk gij ook doet.