8 Hoe zal niet veel meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn?