28 Alzo toog de koning van Israel, en Josafat, de koning van Juda, op naar Ramoth in Gilead.