6 Daartoe huurde hij uit Israel honderd duizend kloeke helden, voor honderd talenten zilvers.