12 Het gehele getal van de hoofden der vaderen, der strijdbare helden, was twee duizend en zeshonderd.