35 Hoor dan uit den hemel hun gebed en hun smeking, en voer hun recht uit.