27 Als Absalom bij hem aanhield, zo liet hij Amnon en al des konings zonen met hem gaan.