15 En tien jongens, wapendragers van Joab, omringden hem, en zij sloegen Absalom, en doodden hem.