11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven;