15 En houdt hem niet als een vijand, maar vermaant hem als een broeder.