2 Timotheüs 1:4

4 Zeer begerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik met blijdschap moge vervuld worden;
Do Not Sell My Info (CA only)