14 Bewaar het goede pand, dat u toebetrouwd is, door den Heiligen Geest, Die in ons woont.