1 De ouderling aan den geliefden Gajus, welken ik in waarheid liefheb.